html CERC Boldesti-Scaeni - Ţara lui Andrei

Centrul de Resurse al Comunităţii (CERC) Boldeşti Scăeni
este un program amplu de dezvoltare a comunităţii prin educaţie

Despre CERC Boldești Scăeni
Scoala dupa scoala

Centrul urmărește creșterea nivelului de trai și educațional al persoanelor dezavantajate din comunitate prin îmbunătățirea performanțelor școlare, reducerea abandonului școlar al copiilor și creșterea nivelului de implicare a părinților. Membrii comunității vor beneficia de cursuri de formare profesională în vederea creșterii oportunității găsirii unui loc de muncă sau a dezvoltării unei afaceri pe plan local.

Clădirea în care se vor desfăşura activităţile este construită în conformitate cu cele mai riguroase standarde de sustenabilitate în domeniul construcțiilor. La ridicarea sa au fost implicaţi voluntari, printre care și angajați OMV Petrom, membri din comunitatea locală, antreprenori sociali şi furnizori locali. Centrul este independent faţă de utilitățile disponibile în rețeaua publică şi a fost construit folosind materialelor ecologice.

CERC Boldeşti Scăeni face parte din reţeaua celor 11 centre din ţară înfiinţate în comunitățile locale la inițiativa OMV Petrom.

Scoala dupa scoala

Încă din 2012, alături de Asociația Centrul Rromilor Amare Rromenza, OMV Petrom desfăşoară în Boldeşti Scăeni activităţi de tip şcoală după şcoală, de educaţie preşcolară şi interculturală pentru copiii romi şi români şi activităţi de consiliere şi educaţie parentală pentru părinţi. Începând cu 2015, odată cu înfiinţarea CERC Boldeşti Scăeni, vor fi desfăşurate şi cursuri de pregătire profesională pentru adulţii din localitate.

 • "Şcoală după Şcoală": elevii din învățământul primar și gimnazial, provenind din familii dezavantajate, beneficiază zilnic de o masă caldă, de educaţie remedială, învăţare asistată, de consiliere şcolară şi dezvoltare personală, dar şi de activităţi pentru îmbunătăţirea relaţiilor interetnice
 • "A doua șansă": copiii, tinerii şi adulții din comunitatea Boldești Scăeni sunt sprijiniți pentru recuperarea şi finalizarea învățământului primar
 • Educație interculturală a copiilor: sunt desfășurate activități pentru deschiderea dialogului intercultural în rândul preșcolarilor și elevilor romi şi români, pentru cunoașterea și respectarea diversității culturale
 • Educație parentală: părinții din comunitate participă la întâlniri în cadrul cărora sunt abordate teme precum interculturalitate, identificarea de soluţii pentru problemele comunităţii/şcolii, păstrarea sănătății copiilor, nutriție, medierea conflictele familiale, planning familial ș.a.
 • Cursuri de calificare profesională: adulții din localitate care trăiesc din ajutor social sau din munci sezoniere, sunt pregătiți profesional pentru a le crește gradul de competitivitate pe piaţa muncii.
 • 75 de copii vor beneficia de programe educaționale în cadrul CERC Boldești-Scăeni
 • 50 părinți vor lua parte la programe de mentorat parental
 • 50 adulți vor beneficia de programe de recalificare profesională
 • 5 tipuri de programe și activități se vor desfășura în cadrul Centrului
 • Până acum, in total 150 de persoane au avut parte de programe educaționale in perioada 2012-2015
Scoala dupa scoala Scoala dupa scoala

Clădirea ce găzduiește activitățile CERC Boldești Scăeni este ridicată urmărind unul dintre cele mai riguroase standarde în construcție – Living Building Challenge. Spațiul a fost proiectat de Centrul pentru Sustenabilitate în Mediul Construit (CSMC) și construit cu ajutorul Habitat for Humanity România.

 • Implicarea comunităţii
  Comunitatea care beneficiază de acest centru a făcut parte din crearea lui. În etapa de construire au fost angajate 4 persoane din comunitatea romă. De asemenea, la construcție au participat și angajați OMV Petrom care au ridicat grinzile pentru acoperiș, pereții din baloți de paie și au participat la finisajele interioare și exterioare. Copiii au fost și ei implicați prin participarea la atelierele creative de olărit și glazurat, în urma cărora și-au creat singuri vesela de care vor avea nevoie la centru.
 • Independența față de utilități
  Pe parcursul unui an, clădirea produce mai multă energie decât consumă, datorită bunei izolări termice, consumului redus de energie și producerii necesarului cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Apa potabilă este obținută dintr-un puț forat la o adâncime de 60 de metri, fiind tratată suplimentar cu raze UV înainte de a fi folosită ca apă potabilă. Apa de ploaie este colectată și folosită pentru irigații, iar apa de la toaletă este tratată anaerobic, obținând-se îngrășământ și apă care se poate infiltra lent în sol fără a-l contamina. Clădirea nu are alimentare cu gaz și nu realizează niciun tip de ardere pentru funcționare.
 • Tehnici și materiale ecologice – tradiționale și contemporane
  În construcție au fost folosite tehnici și materiale tradiționale – structură de lemn, pereți din baloți de paie, tencuială de lut sau învelitoare din șindrilă – dar și tehnici inovatoare care asigură un confort ridicat, precum fundația pe șuruburi metalice, sistemul de ventilație cu recuperator de căldură, ferestrele triplu vitrate, pompa de căldură sau sistemul fotovoltaic și solar. Prin folosirea acestui mix de materiale, oamenii angajați se specializează și învață lucruri noi, iar acest lucru le va crește în viitor posibilitatea de angajare.
  Materialele folosite au fost atent alese pentru a se evita o listă de substanțe cu potențial toxic sau cu conținut ridicat de substanțe organice volatile. Concentrația de dioxid de carbon și de substanțe organice volatile va fi monitorizată permanent pentru a asigura o calitate a aerului ridicată.
 • Construcția în câteva cifre:

 • 350 de zile a durat construirea CERC Boldesti-Scăeni.
 • 80 voluntari au participat la ridicarea clădirii
 • Peste 1000 de ore de voluntariat petrecute pe șantier
 • 2000 de baloți de paie
 • 20,000 de bucăți de șindrilă
 • 3 tone de lut
 • 135 metri pătrați de beton permeabil

Boldești Scăeni se află la 15 km distanță de Ploiești. Din populația de aproximativ 11.000 de locuitori, aproximativ 1.000 sunt de etnie romă, majoritatea locuind în comunitatea situată în nordul localității, în afara limitei intravilanului, despărțiți de restul localității de un teren agricol.

Din cauza falimentării sau modernizării industriei locale, rata șomajului localității Boldești Scăeni a crescut la 8,1% (ca și comparație, rata de șomaj națională este de 5-6%). Cu toate acestea, dacă luăm în considerare doar comunitatea romă de aici, cifrele sunt cu mult mai îngrijorătoare: doar 30 de persoane lucrează cu contract de muncă, restul trăind din ajutoare de șomaj, alocația copiilor sau munca zilieră.

Map

Clădirea CERC Boldești în curs de certificare Living Building Challenge

Află mai multe
Parteneri

Centrul Rromilor Amare Rromentza funcţionează în interesul societăţii în general şi al comunităţii cetățenilor aparţinând minorităţii rrome din România, în special. Prin proiectele şi programele derulate şi în curs de derulare, Asociaţia contribuie la promovarea şi respectarea drepturilor omului, cu particularitate a celor referitoare la minorităţile naţionale.

Misiunea Asociaţiei este dezvoltarea multisectorială a rromilor pe baza exercitării drepturilor civile, economice, sociale, culturale şi politice, asigurării accesului la resurse şi reconstrucţie identitară.

Habitat for Humanity este o organizație non-profit prezentă în 70 de țări, cu misiunea de a eradica locuirea sărăcăcioasă. Habitat for Humanity România construiește, reabilitează, oferă consultanță, suport tehnic și derulează programe de eficiență energetică și de prevenție și răspuns la dezastre pentru grupuri vulnerabile. În România, organizația este prezentă de 18 ani, timp în care a ajutat peste 36.000 de oameni să aibă un loc mai bun în care să trăiască.

Centrul pentru Sustenabilitate în Mediul Construit este un ONG care funcționează ca o platformă de experimentare a conceptelor legate de sustenabilitatea construcțiilor prin proiecte de arhitectură, evaluarea sustenabilității unor clădiri noi sau existente, respectiv prin programe de cercetare. Centrul pentru Resurse al Comunității Boldești-Scăeni este un prim amplu proiect care a testat cum se pot aplica, în contextul românesc, teoriile legate de eficiență energetică, independență de apă și gaz, producerea de energie din surse alternative, materiale și tehnici de construcție ecologice, tradiționale și inovatoare, lucrul cu comunități locale, practicarea permaculturii etc.

Adrian este un tânăr arhitect, cadru didactic al Facultății de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca, președinte a Centrului pentru Sustenabilitate în Mediul Construit și arhitect practicând în propriul său birou. El a făcut parte din proiectul PRISPA, unde alături de colegii săi a realizat o construcție ce funcționa exclusiv cu energie solară, pentru a reprezenta România la concursul Solar Decathlon Europe 2012. Fiind interesat de o arhitectură sustenabilă, este autorul proiectului Centrului de Resurse a Comunității Boldești-Scăeni.

Boldești-Scăeni este un oraș industrial-agrar din județul Prahova, Muntenia, România. Este situat la 11 km nord de Municipiul Ploiești și străbătut de Drumul Naţional - DN 1A (Ploieşti - Cheia - Braşov) şi de calea ferată Bucureşti - Ploieşti Sud - Mâneciu. Teritoriul administrativ al oraşului Boldeşti - Scăeni are o suprafaţă de 3489 ha și este împărţit în trei cartiere: Boldeşti, Scăeni, Balaca şi o localitate componentă - Seciu.