html Termeni şi condiţii - Ţara lui Andrei

Termeni şi condiţii

Drepturi de proprietate intelectuala

1.1 Site-ul TaraluiAndrei.ro („Site-ul” sau „TaraluiAndrei.ro”) este in proprietatea si administrarea S.C. OMV Petrom S.A.
1.2 TaraluiAndrei.ro si tot ceea ce cuprinde acesta, incluzand, fara limitare, toate materialele pe care Site-ul le contine, indiferent de forma ori continutul acestora si fara a se limita la texte scrise, imagini, documente audio, video sau audio-video, logo-uri, sloganuri etc. („Continutul”) este proprietatea S.C. OMV Petrom S.A.
1.3 Prin simpla incarcare (expediere) pe Site a unor materiale de catre utilizatori, se considera ca, in mod legal si cu respectarea oricarui drept al tertilor, expeditorul autorizeaza in mod expres S.C. OMV Petrom S.A. sa utilizeze si sa dispuna fara restrictii de respectivul material.
1.4 Sub rezerva prevederilor Capitolului 3 de mai jos, este strict interzisa copierea, reproducerea si/sau utilizarea in orice alt mod a Continutului si a oricarei parti din acesta fara permisiunea in scris a S.C. OMV Petrom S.A

Conditii generale pentru utilizarea Site-ului

2.1 Conditiile generale de acces si utilizare („Termeni si Conditii”), detaliate mai jos, sunt aplicabile in totalitate, permanent si in mod neconditionat tuturor vizitatorilor/utilizatorilor Site-ului.
2.2 Prin accesarea Site-ul si utilizarea continutului acestuia, utilizatorul ia la cunostinta si accepta implicit Termenii si Conditiile prezente, care inlocuiesc orice alte acorduri anterioare. Ca urmare, in cazul in care Termenii si Conditiile Site-ului nu sunt considerate acceptabile pentru utilizator, este recomandabil ca acesta sa inceteze imediat utilizarea Site-ului.
2.3 Acest Site este destinat sustinerii si implementarii unei program interactiv („Programul”) de responsabilitate sociala corporatista (CSR), ce presupune stimularea interesului publicului pentru promovarea si protejarea unor valori sociale (in general) si valori corporatiste (in particular), legate in special de utilizarea eficienta a resurselor (inclusiv prin utilizarea rationala a produselor energetice), conservarea mediului inconjurator si imbunatatirea calitatii acestuia, dezvoltarea educatiei, sustinerea angajatilor S.C. OMV Petrom S.A. si a comunitatilor locale.
2.4 Prin intermediul acestui Site nu se realizeaza promovarea ori referiri la produsele si serviciile S.C. OMV Petrom S.A., activitatile sale, planurile de afaceri, relatiile cu partenerii de afaceri, structura organizatorica etc. Asemenea informatii pot fi accesate vizitand website-ul www.petrom.com.
2.5 Continutul Site-ului este cu titlu informativ si nu creeaza raporturi juridice sau obligatii pentru S.C. OMV Petrom S.A. Accesarea Site-ului si/sau participarea in orice mod in cadrul Programului sau la activitatile descrise pe Site nu creeaza niciun fel de drepturi pentru utilizatori sau terte persoane in raport cu S.C. OMV Petrom S.A.
2.6 In cazul utilizatorilor/vizitatorilor minori, se prezuma ca accesarea/utilizarea Site-ului, inclusiv, dar fara limitare la acestea, postarea de texte si imagini, participarea interactiva la activitatile de pe Site etc. se realizeaza cu acordul si sub supravegherea reprezentantului lor legal.
2.7 Accesul catre acest Site poate fi restrictionat sau suspendat oricand, fara o instiintare prealabila, inclusiv din motive de securitate ori pe parcursul executiei unei sesiuni de mentenanta, fara ca prin aceasta sa se nasca vreun drept la despagubiri in sarcina S.C. OMV Petrom S.A.

Obligatii si drepturi ale utilizatorilor TaraluiAndrei.ro

3.1. Continutul se poate descarca doar in scopul pentru care a fost creat Site-ul, pentru folosul personal si fara caracter comercial si cu conditia ca utilizatorul sa se conformeze la prevederile referitoare la dreptul de autor (copyright) si alte drepturi de proprietate intelectuala cuprinse in Termenii si Conditiile de fata;
3.2. Nu este permisa distribuirea, modificarea, copierea (cu exceptia celor mai sus mentionate), transmiterea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea, autorizarea, acordarea de licente de folosire, crearea de lucrari derivate din, sau transferarea, vinderea sau folosirea Continutului in alt mod, fara acordul in scris al S.C. OMV Petrom S.A., daca nu se prevede altfel in Termenii si Conditiile prezente;
3.3. Este interzisa folosirea Site-ului pentru a afisa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenintator, fals, inselator, abuziv, de hartuire, licentios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau incuraja un comportament contrar legii, ordinii publice sau bunelor moravuri, sau ar putea conduce la atragerea raspunderii civile, contraventionale, disciplinare, penale sau de alta natura sau ar incalca in alt mod legea. S.C. OMV Petrom S.A. va coopera cu oricare dintre autoritatile desemnate in scopul aplicarii legii si se va conforma cu orice hotarare judecatoreasca sau cerere a organelor abilitate prin care se solicita dezvaluirea identitatii oricarei persoane care ar afisa sau transmite orice fel de informatie sau material de acest fel pe sau prin intermediul TaraluiAndrei.ro;
3.4. Este interzisa utilizarea Site-ului in scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/oferta cu caracter comercial.
3.5. S.C. OMV Petrom S.A. si isi rezerva dreptul de a dispune oricand masuri privind restrictionarea accesului oricarui utilizator/vizitator care incalca prevederile Termenilor si Conditiilor.

Confidentialitate

4.1. Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numarul de telefon sau adresa de e-mail transmise pe TaraluiAndrei.ro, prin posta electronica sau prin orice alta modalitate, vor fi folosite in conformitate cu Politica de Confidentialitate (Capitolul 8 de mai jos).
4.2. Sub rezerva prevederilor Capitolului 1 de mai sus, orice alt fel de comunicari sau materiale transmise pe TaraluiAndrei.ro, precum intrebari, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidentiale si neprotejate de drepturi de proprietate intelectuala determinate.

Modificari ale Continutului TaraluiAndrei.ro

5.1. S.C. OMV Petrom S.A. isi rezerva dreptul de modificare a Continutului Site-ului, fara niciun fel de preaviz explicit sau implicit.
5.2. S.C. OMV Petrom S.A. nu isi asuma nicio forma de raspundere pentru felul in care este accesat si/sau utilizat Continutul Site-ului de catre utilizatori sau pentru implicatiile care ar putea decurge din accesarea si/sau utilizarea acestuia.

Exonerarea de Raspundere

6.1. Accesarea si utilizarea TaraluiAndrei.ro este o alegere care apartine exclusiv utilizatorului. Fiecare utilizator este raspunzator atat pentru propriile activitati desfasurate in cadrul contului sau, cat si pentru acuratetea si corectitudinea informatiilor furnizate cu ocazia utilizarii Site-ului.
6.2. S.C. OMV Petrom S.A. sau orice alta persoana implicata in conceperea, producerea sau dezvoltarea Site-ului nu sunt raspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natura, care ar putea rezulta din sau in legatura cu accesarea si utilizarea Site-ului sau a Continutului sau. S.C. OMV Petrom S.A. nu isi asuma nicio responsabilitate si nu va fi raspunzatoare pentru niciun prejudiciu care ar putea sa apara in urma accesarii sau utilizarii Site-ului, a descarcarii oricarui material, informatie, text, imagine, fisier video sau audio de pe acest Site.
6.3. S.C. OMV Petrom S.A. nu isi asuma niciun fel de raspundere cu privire la orice erori sau disfunctionalitati ale programelor de calculator utilizabile in legatura cu vizitarea/utilizarea Site-ului si nu poate fi facut raspunzator pentru erori intervenite in legatura cu expedierea/receptionarea mesajelor de tip e-mail.

Link-uri catre site-urile unei terte parti

7.1. TaraluiAndrei.ro poate contine link-uri catre alte site-uri. Accesarea acestor link-uri este la libera alegere a utilizatorului.
7.2. Pentru respectivele site-uri, raspunderea integrala o poarta proprietarii site-urilor in cauza. Pentru evitarea oricarui dubiu, S.C. OMV Petrom S.A. nu controleaza si nu este raspunzatoare pentru conditiile de confidentialitate, securitate si de functionalitate ale acestor site-uri. De asemenea, S.C. OMV Petrom S.A. nu raspunde de continutul, calitatea sau natura site-urilor care pot fi accesate prin legaturi de pe Site si nu autorizeaza continutul sau orice alte produse si servicii prevazute pe astfel de site-uri. In cazul in care utilizatorul intra printr-un link pe astfel de site-uri, isi asuma personal orice fel de risc.
7.3 Fara a se limita la cele mai sus mentionate, S.C. OMV Petrom S.A. isi declina in mod special orice raspundere daca aceste site-uri:
a) Incalca drepturile de proprietate intelectuala ale unei terte parti;
b) Sunt inexacte, incomplete sau contin informatii inselatoare;
c) Au caracter comercial sau nu raspund indeplinirii unui scop licit, moral si conform ordinii publice;
d) Nu ofera o securitate adecvata;
e) Contin virusi sau alte elemente cu caracter distructiv;
f) Sunt licentioase, calomnioase ori lezeaza in orice mod interesele sau drepturile utilizatorului etc.
insa nelimitat la situatiile de mai sus.

Politica de Confidentialitate

8.1 Prevederi Generale
8.1.1. TaraluiAndrei.ro respecta dreptul la intimitate si viata privata. De asemenea, TaraluiAndrei.ro respecta si se conformeaza legislatiei in vigoare referitoare la protectia datelor cu caracter personal.
8.1.2. In cele ce urmeaza sunt prezentate informatii generale despre datele personale pe care TaraluiAndrei.ro le poate colecta si modul in care aceste date pot fi procesate. De asemenea, sunt prevazute instructiuni in cazul in care utilizatorul nu doreste ca datele sale personale sa fie colectate sau diseminate atunci cand viziteaza Site-ul.
8.2 Protectia datelor cu caracter personal
8.2.1 TaraluiAndrei.ro nu colecteaza nicio informatie care ar putea permite identificarea persoanelor fizice (de exemplu: nume, adresa, numar de telefon, email), in afara cazului in care acestea sunt oferite in mod voluntar de utilizatori. Furnizarea voluntara de informatii este considerata si reprezinta consimtamantul utilizatorului ca datele sale personale sa fie folosite de TaraluiAndrei.ro in conformitate cu termenii prezentei Politici de Confidentialitate.
8.2.2. Daca utilizatorul nu vrea ca datele sale sa fie prelucrate sau daca este minor si nu are acordul reprezentantului legal, este rugat sa nu furnizeze niciun fel de date cu caracter personal. Refuzul de a furniza datele personale face imposibila accesarea unora dintre componentele Site-ului. Daca utilizatorul a comunicat deja datele sale personale si vrea ca acestea sa fie scoase din baza de date a Site-ului, poate solicita oricand acest lucru (direct sau prin reprezentantul legal, dupa caz), folosind pagina Contact.
8.2.3 Atunci cand utilizatorul furnizeaza date personale, TaraluiAndrei.ro le poate folosi in urmatoarele scopuri declarate, daca altele nu sunt specificate:
a) stocarea si procesarea acelor informatii pentru a intelege mai bine nevoile utilizatorilor si pentru a imbunatati comunicarea cu acestia;
b) pentru a contacta utilizatorul cu scopul de a raspunde unei solicitari pe care acesta a transmis-o S.C. OMV Petrom S.A.
8.2.4. S.C. OMV Petrom S.A. va pastra confidentialitatea datelor personale ale utilizatorilor, le va prelucra cu buna-credinta si le va dezvalui tertilor autorizati numai in conformitate cu legislatia in vigoare.
8.2.5. Utilizatorilor Site-ului le sunt garantate drepturile prevazute de legislatia aplicabila, inclusiv, dar fara limitare la dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor etc.
8.3 Informatii suplimentare care se colecteaza automat
In anumite situatii, TaraluiAndrei.ro poate colecta in mod automat (deci nu prin inregistrare voluntara) informatii cu caracter tehnic si nu datele de identificare ale utilizatorului (care isi pastreaza anonimitatea). Acest tip de informatie tehnica poate fi, dar nu se reduce la: tipul de browser Internet folosit, sistemul de operare, numele domeniului sau al gazdei domeniului de pe care utilizatorul a ajuns la TaraluiAndrei.ro etc.

Revizuiri ale Termenilor si Conditiilor

9.1. S.C. OMV Petrom S.A. isi rezerva dreptul de a modifica, adauga sau retrage Termenii si Conditiile Site-ului la orice ora si fara preaviz.
9.2. Orice utilizare a Site-ului dupa schimbarea acestor Termeni si Conditii inseamna implicit ca utilizatorul este de acord cu modificarile aparute.

Legea aplicabila. Litigii

10.1. Termenii si Conditiile prezente sunt guvernate de legea romana.
10.2. Utilizatorii agreeaza ca orice neintelegeri aparute in legatura cu utilizarea Site-ului sa fie supuse spre solutionare instantei romane competente de la sediul central al S.C. OMV Petrom S.A. din Bucuresti.